5/21/2018

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε σεξ και θάνατο;Ο άνθρωπος φοβάται και τα δύο. Γι’ αυτό είναι ταμπού


Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε σεξ και θάνατο;Ο άνθρωπος φοβάται και τα δύο. Γι’ αυτό είναι ταμπού. Κανείς δεν μιλάει για το σεξ και κανείς δεν μιλάει για τον θάνατο. Παραμένουμε σιωπηλοί γι’ αυτά τα δύο πράγματα. Έχουμε παραμείνει σιωπηλοί για αιώνες. Είναι θέματα ταμπού, δεν θα έπρεπε να αναφέρονται καν. Από τη στιγμή που αναφέρονται, κάτι αρχίζει να τρέμει μέσα μας. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βαθιά καταπίεση. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει υποκατάστατες λέξεις. Στον δυτικό κόσμο δεν λένε, «Κάνουμε σεξ». Λένε, «Κάνουμε έρωτα». Είναι μια λέξη υποκατάστατο. Και λανθασμένη επειδή ο έρωτας είναι μια τε­λείως διαφορετική διάσταση. Το σeξ είναι σεξ· δεν είναι έρω­τας. Ο έρωτας μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σεξ, αλλά έχει μια τελείως διαφορετική ποιότητα. Δεν μιλάμε ποτέ για τον θάνατο ευθέως. Αν πεθάνει κάποιος, χρησιμοποιούμε υποκατάστατες λέξεις. Λέμε «πήγε να συ­ναντήσει τον δημιουργό του», ή «πήγε στον παράδεισο». Δεν αντιμετωπίζουμε ποτέ τον θάνατο ευθέως. Έχουμε δημιουργήσει πολλά λάθος φαινόμενα γύρω από τον θάνατο και το σεξ. Αν δύο άτομα πρόκειται να παντρευ­τούν, το σeξ δεν αναφέρεται καν. Και θα παντρευτούν για το σεξ! Έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη ψευδαίσθηση για τον γάμο, αλλά το απόλυτο, ξεκάθαρο δεδομένο είναι το σεξ. Έχουμε δημιουργήσει ένα τελετουργικό, ένα σπουδαίο τελε­τουργικό γάμου, απλά και μόνο για να κρύψουμε αυτό το γε­γονός. Γιατί; Γιατί υπάρχει ένα ταμπού μόνο γι’ αυτά τα δύο πράγματα; Αυτά τα δύο συνδέονται βαθιά. Ο λόγος για τη σχέση τους είναι αυτός: Πρώτον, γεννιέστε από το σεξ· η γέννηση είναι σεξ. Και η γέννηση και ο θάνατος είναι δύο πόλοι ενός πράγματος. Στη γέννησή σας, ο θάνατος είναι κρυμμένος. Αυτός είναι ο λόγος που ο άνθρωπος απέκτησε επίγνωση της βαθιάς σχέσης ανά­μεσα στο σεξ και στον θάνατο. Ο θάνατος δεν μπορεί να συμ­βεί χωρίς σεξ όπως ακριβώς και η γέννηση δεν μπορεί να συμ­βεί χωρίς σεξ. Μπορεί να αναρωτιέστε… Υπάρχουν οργανισμοί -αμοι­βάδες και άλλα βακτήρια- που δεν γεννιούνται από το σεξ αλ­λά από έναν απλό διαχωρισμό. Οι αμοιβάδες μεγαλώνουν και τρέφονται. Φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο το σώμα χωρίζεται στα δύο, επειδή γίνεται τόσο μεγάλο ώστε τώρα η αμοιβάδα δεν μπορεί να κουνηθεί. Μετά τα δύο σώ­ματα μεγαλώνουν και χωρίζονται στα τέσσερα. Δεν υπάρχει σεξ, μονάχα απλός διαχωρισμός. Γι’ αυτό η αμοιβάδα θεωρεί­ται αθάνατη. Η αμοιβάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Αν υπάρχει συνε­χής παροχή τροφής, η αμοιβάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Δεν χρει­άζεται να πεθάνει, επειδή δεν υπάρχει σεξ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει αθάνατος εκτός κι αν βρούμε κάτι που αλλάξει την όλη διαδικασία της αναπαραγωγής. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί χωρίς σεξ, δεν θα πεθάνει ποτέ. Ο θάνατος είναι μέρος του σeξ όπως ακριβώς είναι και η γέννηση μέρος του σεξ. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό και με έναν άλλον τρόπο. Εκείνοι που έχουν γοητευτεί και παθιαστεί περισσότερο με την έννοια της αθανασίας, όλες εκείνες οι παραδόσεις που έχουν προσπαθήσει με κάποιον τρόπο να κάνουν τον άνθρωπο αθάνατο, ήταν πάντοτε ενάντια στο σeξ. Η Γιόγκα, και κυρίως η Χάθα Γιόγκα, έχει προσπαθήσει βαθιά να βρει μεθόδους για να παρατείνει τη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που η Χάθα Γιόγκα είναι εναντίον του σεξ. Η Χάθα Γιόγκα λέει ότι αν θέλεις να παρατείνεις τη ζωή, μην προχωράς στο σεξ, επειδή το σεξ φέρνει τον θάνατο πιο κοντά. Όμως έχετε ήδη γεννηθεί, επομένως έχετε ήδη αναμιχθεί με το σεξ. Είτε καταπιέζετε το σεξ, είτε το εκφράζετε, δεν θα έχει και μεγάλη διαφορά. Έχετε ήδη προσχωρήσει σε μια πλευ­ρά. Η άλλη θα ακολουθήσει. Το σεξ και ο θάνατος σχετίζονται βαθιά και με μια άλλη έννοια. Σε μια βαθιά σεξουαλική πράξη, νιώθετε ένα συγκεκρι­μένο θάνατο, λες και δεν υπάρχετε πια. Αν έχετε βυθιστεί στην πράξη ολοκληρωτικά, έχετε συγχωνευτεί. Η ατομική σας οντό­τητα εξαφανίζεται και μια μεγαλύτερη δύναμη από εσάς ανα­λαμβάνει τα ηνία. Η σεξουαλική πράξη ξεκινάει ως μια εκού­σια πράξη, αλλά δεν τελειώνει ποτέ ως μια εκούσια πράξη. Φτάνει ένα σημείο στο οποίο ο εκούσιος μηχανισμός σας κυ­ριεύεται από το ακούσιο. Φτάνει ένα σημείο, στο οποίο ο συ­νειδητός σας νους καταρρέει και τα ηνία αναλαμβάνει το ασυ­νείδητο. Φτάνει ένα σημείο, στο οποίο ο εγωισμός σας δεν μπορεί να υπάρξει και ο μη εγωισμός έχει τον έλεγχο. Νιώθετε έναν ξαφνικό θάνατο του εγωισμού- νιώθετε ότι πεθαίνετε. Γι’ αυτό οι άνθρωποι που είναι πολύ εγωιστές δεν μπορούν να πετύχουν τον σeξουαλικό οργασμό. Δεν μπορούν να αφεθούν- δεν μπορούν να επιτρέψουν στο ασυνείδητό τους να πά­ρει τα ηνία. Παραμένουν σε επίγνωση και προσπαθούν να ελέγξουν την όλη διαδικασία. Έτσι δεν μπορούν να πετύχουν ένα βαθύ σεξουαλικό οργασμό. Όσο πιο πολιτισμένος γίνεται ο άνθρωπος, τόσο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει για οργασμό. Η μακάρια στιγμή κατά την οποία ο εγωισμός σας χάνεται και συγχωνεύεστε με την ύπαρξη είναι ένα είδος θανάτου: θάνατος του εγωισμού, θάνατος του συνειδητού, θάνατος της ατομικότητάς σας. Γι’ αυτό εκείνοι που φοβούνται το σeξ θα φοβούνται τον θάνατο και εκείνοι που φοβούνται τον θάνατο θα φοβούνται το σεξ. Υπάρχει ο φόβος ότι «μπορεί να χαθώ. Πώς θα είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να γυρίσω;» Είναι αβέβαιο. Ποιος ξέρει αν θα γυρίσετε ή αν θα συνεχίσετε αδιάκοπα, και θα εξα­φανιστείτε εντελώς; Ο ίδιος φόβος υπάρχει και στον διαλογισμό. Θα είναι και πάλι ένας βαθύς οργασμός, παρόμοιος με πολλούς τρόπους με έναν σεξουαλικό οργασμό. Κατά μία έννοια, ακριβώς ο ίδιος. Η σύγχρονη ψυχολογία, ειδικότερα η ψυχολογία του Γιούνγκ, ανακάλυψε μια έννοια, μια πολύ παλιά ταντρική έννοια. Η Τάντρα λέει ότι κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα είναι αμφισεξουαλικοί. Κανένας άνδρας δεν είναι απλά άνδρας. Κατά κάποιον τρόπο, είναι και γυναίκα. Και καμία γυναίκα δεν είναι απλά γυναίκα. Βαθιά μέσα της, υπάρχει κρυμμένος και ένας άνδρας. Έτσι κάθε άτομο, άνδρας ή γυναίκα, είναι αμφισεξουαλικό. Το αντίθετο φύλλο είναι κρυμμένο βαθιά μέσα του. Στο βαθύ διαλογισμό, συμβαίνει ένας σεξουαλικός οργα­σμός – όχι με κάποιον έξω από εσάς, αλλά με τον δικό σας αντίθετο πόλο μέσα σας. Συναντιέστε εκεί: η εσωτερική σας γυναίκα και ο εσωτερικός σας άνδρας συναντιούνται. Η συ­νάντηση είναι πνευματική, όχι σωματική. Διεισδύουν ο ένας στον άλλον, γιν και γιανγκ. Διεισδύουν ο ένας στον άλλον, γίνονται ένα, συγχωνεύονται. Ο διαλογισμός είναι ένας βαθύς σeξουαλικός οργασμός ανάμεσα στους δύο αντίθετους πόλους σας. Ο ίδιος φόβος έρχεται ξανά. Αν βυθιστείτε στον διαλογισμό, μια ’μέρα, αργά ή γρήγορα, θα μάθετε ότι τώρα έχει έρθει η τελευταία στιγμή. Θα λάβει χώρα ο θάνατος: «Τώρα θα πεθάνω». Σας κυριεύει ο φόβος. Σε αυτόν τον φόβο μπορεί να επιστρέψετε. Αν επιστρέψετε, έχετε χάσει μια σπουδαία ευκαιρία που έρχεται μόνο σπάνια, πολύ σπάνια. Περνούν πολλές ζωές μέχρι να έρθει αυτή η σπά­νια στιγμή κατά την οποία μπορείτε να νιώσετε έναν βαθύ ορ­γασμό μέσα σας. Η εσωτερική γυναίκα και ο εσωτερικός άνδρας συναντιούνται’ τα δύο αντίθετά σας διεισδύουν το ένα στο άλλο, γίνονται ένα. Είστε στη στιγμή κατά την οποία μπο­ρείτε να γίνετε ένα. Όμως ο φόβος θα είναι εκεί, επειδή ο εγω­ισμός θα χαθεί. Εσείς όπως γνωρίζετε τον εαυτό σας, την ει­κόνα σας, θα χαθείτε. Ένα νέο ον, που δεν σχετίζεται καθόλου με το παλιό, αποκομμένο από το παλιό, θα είναι εκεί. Όμως θα πεθάνετε, με όλο σας το παρελθόν. Έρχεται ο φόβος. Ο θάνατος συναντάται στον διαλογισμό και ο θάνατος συναντάται στον σεξουαλικό οργασμό. Αν όμως μπορείτε να συ­ναντήσετε αυτούς τους θανάτους, θα γίνετε ικανοί να συνα­ντήσετε και τον απόλυτο θάνατο: τον θάνατο του εγωισμού. Και χωρίς φόβο. Από τη στιγμή που θα ξέρετε ότι μπορείτε να χάσετε τον εαυτό σας και ωστόσο μπορείτε να υπάρχετε, από τη στιγμή που θα μάθετε ότι η απώλεια δεν είναι πραγματική απώλεια αλλά κέρδος, από τη στιγμή που θα μάθετε ότι η συγ­χώνευση δεν είναι θάνατος αλλά αιώνια ζωή – από τη στιγμή που θα το ξέρετε, δεν υπάρχει θάνατος για εσάς. Το σώμα σας θα πεθάνει, όλα όσα έχετε θα πεθάνουν, όμως εσείς -το είναι σας, η βάση της ύπαρξής σας- είναι αιώνια. Και αυτό είναι καλό. Αν μπορέσετε να βιώσετε τον θάνατο στο σεξ, το ίδιο το σεξ γίνεται πνευματικό· γίνεται διαλογι­σμός. Όταν το γνωρίσετε με την εξωτερική γυναίκα ή με τον εξωτερικό άνδρα, με τον αγαπημένο ή με τον εραστή σας, θα είναι εύκολο να προχωρήσετε στον διαλογισμό και να δημι­ουργήσετε το ίδιο φαινόμενο μέσα σας, το οποίο έχετε γνωρί­σει απ’ έξω. Μπορεί κανείς να το δημιουργήσει κατ’ ευθείαν και στην εσωτερική σφαίρα. Θα είναι δύσκολο, όμως μπορεί να δημιουργηθεί. Όταν θα έχει δημιουργηθεί και θα έχετε γνωρίσει μια βαθιά συνάντηση, μια βαθιά επικοινωνία μέσα στους δύο αντίθετους πόλους σας, το εξωτερικό σεξ θα εξαφανιστεί. Είναι απλά ένα υποκατάστατο γι’ αυτό το εσωτερικό σεξ. Αποκαλώ αυτό το εσωτερικό σεξ διαλογισμό. Είστε μόνοι, σε έναν βαθύ οργασμό με τον αντίθετο πόλο σας. Όπου μπορείτε να νιώσετε τον θάνατο, νιώστε τον. Μην δραπετεύετε. Ο θάνατος είναι όμορφος· ο θάνατος είναι το με­γαλύτερο μυστήριο, πιο μυστηριώδης από τη ζωή. Μέσα από τη ζωή μπορείτε να κερδίσετε τον κόσμο, τον μάταιο κόσμο – χωρίς νόημα, χωρίς αξία. Μέσα από τον θάνατο μπορείτε να κερδίσετε το αιώνιο. Ο θάνατος είναι η πόρτα. Ο Σωκράτης πέθαινε- του είχε δοθεί δηλητήριο. Το πρόσωπό του έδειχνε εκστασιασμένο. Οι φίλοι του τον ρώτησαν, «Σωκράτη, σε λίγα λεπτά θα πεθάνεις. Γιατί δείχνεις τόσο χα­ρούμενος, τόσο μακάριος; Δεν έχουμε ξαναδεί κανέναν να πε­θαίνει με ένα τόσο μακάριο πρόσωπο, με τόσο εκστασιασμένα μάτια. Τί γίνεται; Τί σου συμβαίνει;» Ο Σωκράτης είπε, «Μπαίνω στον θάνατο, στο μεγαλύτερο μυστήριο. Η ζωή πριν από αυτόν δεν είναι τίποτε. Μπροστά μου ανοίγεται το άγνωστο, το απεριόριστο, το αχαρτογράφητο. Είμαι σε ένα μεγάλο ταξίδι. Χάνω τον εαυτό μου, αλλά κερ­δίζω όλο το σύμπαν, όλη την ύπαρξη». Μην φοβάστε τον θάνατο. Ο φόβος του θανάτου, σάς εμπο­δίζει να βιώσετε όλες τις βαθιές εμπειρίες: της αγάπης, του διαλογισμού, της έκστασης. Απόσπασμα από το βιβλίο του OSHO » Το σεξ μετράει «, εκδόσεις Ενάλιος

No comments:

Post a Comment