5/31/2018

Η Ζωτική Ενέργεια είναι μία δύναμη και έχει μεγάλη επίδραση σ’ αυτούς που δεν γνωρίζουν

Image result for energy
Υπάρχει πολύς ιδεαλισμός και πολλές υποθέσεις για το τι είναι αληθινά η Ζωτική Ενέργεια και τι μπορεί αυτή να κάνει. Όμως, όταν χρησιμοποιούμε γνωστές λέξεις ή ορολογία, πρέπει να τα θέσουμε σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εάν μπορείτε να εισέλθετε σ’ αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, τότε όλα όσα λέμε θα είναι διαφωτιστικά και πολύ χρήσιμα και πολύτιμα. Εάν δεν μπορείτε να εισέλθετε σ’ αυτή την ευρύτερη αντίληψη και οπτική, τότε θα μπορείτε να συνεχίσετε να ερμηνεύετε τα πράγματα σύμφωνα με τα δικά σας ενδιαφέροντα, ιδέες και κατανόηση.
Η Ζωτική Ενέργεια, είναι μία ενέργεια που υπάρχει σε όλα τα ζωντανά πράγματα. Είναι μία πραγματική δύναμη που καλλιεργείται, χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται από κάποιες φυλές για συγκεκριμένους σκοπούς. Επειδή υπάρχουν επιδέξια άτομα σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν πάντα εκδηλώσεις μεγαλύτερης δεξιότητας, μεγαλύτερης επίγνωσης και μεγαλύτερης ικανότητας. Όμως, εάν αυτές ανακαλυφθούν από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτές τις κοινωνίες, τότε αυτές οι δυνάμεις και ικανότητες στρατολογούνται είτε για άμυνα είτε για εργαλείο εξουσιασμού άλλων. Η ανακάλυψη μεγαλύτερων δυνάμεων, ικανοτήτων και επίγνωσης γίνονται πρόβλημα για οποιαδήποτε κοινωνία εάν αυτές οι δυνάμεις έχουν λαϊκή εφαρμογή και θεωρούνται χρήσιμες για την κυριαρχία ή τον εξουσιασμό άλλων. Γι’ αυτό οι Σοφοί παραμένουν κρυμμένοι: για να μείνουν ζωντανοί και να διατηρήσουν αυτές τις δυνάμεις και ικανότητες που έχουν ανακαλύψει. Αυτές οι δυνάμεις και ικανότητες έχουν μία αληθινή χρησιμότητα στα χέρια των Σοφών, όμως μόλις αυτές οι δυνάμεις χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, τότε η χρησιμότητά τους εκπίπτει και γίνονται όπλα που χρησιμοποιούνται κατά των άλλων. Αυτό καταδεικνύεται σε πολλά μέρη, σε όλες τις κοινωνίες. Λεπτότερες και πιο λεπτοφυείς ικανότητες υπάρχουν μέσα σε όλα τα άτομα, και μεγαλύτερες δυνάμεις υπάρχουν μέσα σε συγκεκριμένα άτομα και μέσα σε συγκεκριμένες κουλτούρες ή φυλές. Αυτές όλες μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ευθύνη στη μεταφορά της Γνώσης και της Σοφίας: η ευθύνη να τις διατηρήσετε κρυφές, γνωρίζοντας με ποιους να τις μοιραστείτε και πόσο να τις μοιραστείτε. Οι δημοφιλείς διδασκαλίες για τη Ζωτική Ενέργεια . Ακόμα και η καλή πρόθεση να μοιραστείτε κάτι αξιόλογο με άλλους συχνά πηγάζει από άγνοια. Η δύναμη πρέπει να συνοδεύεται από Σοφία και αυτοέλεγχο εάν πρόκειται να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε στα Βιβλία της Γνώσης αντιπροσωπεύουν ένα μυστήριο και μία μεγάλη ευκαιρία για σας, αλλά δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτά. Πρέπει να μελετήσετε και να ετοιμαστείτε, και πρέπει να περάσετε κάποια τεστ στη ζωή. Πρέπει να αποδείξετε στην πράξη την ακεραιότητά σας, την ταπεινότητά σας και την ειλικρίνεια με τον εαυτό σας προκειμένου να προχωρήσετε και ν’ αποκτήσετε πρόσβαση σε μεγαλύτερες δυνάμεις στις οποίες αναφερόμαστε, οι οποίες σας περιμένουν. Η Ζωτική Ενέργεια είναι μία δύναμη. Βρίσκεται μέσα σας, αλλά δεν μπορείτε να αποκτήσετε τον έλεγχό της. Είναι δυνατό να τη χρησιμοποιήσετε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά για να έχετε πράγματι εξουσία πάνω σ’ αυτήν, απαιτείται ένας πολύ εξελιγμένος και επιδέξιος νους. Αυτό είναι σημαντικό γιατί στην υλική ζωή υπάρχει το δυναμικό για να αποκτήσετε δύναμη, ικανότητα και επίγνωση. Εάν αυτές καλλιεργηθούν σοφά και εφαρμοστούν κατάλληλα, γίνονται ευεργετικές για σας και τους άλλους. Όμως, εάν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς – εάν χρησιμοποιούνται για άμυνα ή εάν χρησιμοποιούνται για κατάκτηση, χειραγώγηση ή εξουσία – τότε στην ουσία γίνονται κακόβουλες, κάτι που είναι εγγενώς καταστροφικό και αντιπαραγωγικό σε σχέση με τον ευρύτερο σκοπό της ζωής ο οποίος κινεί όλα τα όντα προς την ένωση και την πραγμάτωση. Η Ζωτική Ενέργεια είναι σημαντική γιατί αντιπροσωπεύει ένα μέρος της εμπειρίας σας στη ζωή στον κόσμο.  Είναι μία δύναμη που ρέει διαπερνώντας το σώμα σας. Είναι ουδέτερη. Δεν είναι εγγενώς καλή ούτε κακή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς θα τη χρησιμοποιήσετε; Για ποιο σκοπό θα τη χρησιμοποιήσετε; Θα επινοήσετε το δικό σας σκοπό και θα τη χρησιμοποιήσετε γι’ αυτόν; Θα δικαιολογήσετε την απόπειρά σας να την τιθασεύσετε με πρόσχημα τα δικά σας ανώτερα ιδανικά, τις δικές σας μεγάλες σκέψεις ή τις δικές σας αλτρουϊστικές φιλοδοξίες; Εάν ναι, θα σας διαφύγει και θα σας εξαπατήσει. Θα σας διαφθείρει και θα εργαστεί ενάντιά σας. Μιλάμε για τη Ζωτική Ενέργεια εδώ γιατί αντιπροσωπεύει δύναμη στον κόσμο. Και αυτά που έχουμε να πούμε για την ανακάλυψη και τη καλλιέργεια αυτής της δύναμης ισχύουν για όλα τα είδη δύναμης στον κόσμο. Η Ζωτική Ενέργεια μπορεί να τιθασευτεί και να οδηγηθεί. Είναι ουδέτερη, και γι’ αυτό δεν έχει βούληση. Εάν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τη καθοδήγηση της Γνώσης, τον μεγάλο Νου που Γνωρίζει μέσα σας, τότε όπως όλες οι μορφές δύναμης, όλες οι ικανότητες και όλα τα είδη επίγνωσης, θα βρει ένα καλό σκοπό. Εδώ πρέπει να σταματήσετε και να θέσετε στον εαυτό σας τα ακόλουθα ερωτήματα: «Γιατί θέλω να μάθω γι’ αυτό το θέμα; Ποια είναι η σημασία του για μένα; Ποιες είναι οι φιλοδοξίες μου σχετικά μ’ αυτό; Είμαι πρόθυμος να εξασκηθώ και να ετοιμαστώ αργά και σταδιακά προκειμένου να βρω αυτές τις μεγαλύτερες ικανότητες για τις οποίες μιλάνε εδώ;» Κάντε αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό σας, όμως μην δώσετε έτοιμες απαντήσεις. Αντίθετα, μείνετε με τα ερωτήματα ώστε μία βαθύτερη κατανόηση να μπορεί να αναδυθεί μέσα σας με τον καιρό. Όλα όσα είναι μεγαλειώδη στη ζωή θα σας διαφύγουν εάν τα επιζητάτε για εγωϊστικούς σκοπούς.  Όλα όσα είναι γνήσια και ουσιαστικά θα γίνουν πικρά εάν επιδιώξετε να ικανοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας ή τους προσωπικούς σας σκοπούς. Έτσι, οι Σοφοί παραμένουν κρυμμένοι για να υποστηρίξουν την εξέλιξή τους, να δώσουν κατάλληλα τα δώρα τους και να προστατέψουν τους εαυτούς τους από την καπήλευση του κόσμου. Όσα περισσότερα γνωρίζετε, τόσο πιο διακριτικοί πρέπει να είσαστε. Όσο περισσότερα έχετε, τόσο μεγαλύτερη ικανότητα διάκρισης πρέπει να έχετε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά σας, τόσο περισσότερο αυτοέλεγχο πρέπει να ασκείτε. Αυτό απαιτεί μεγάλη αυτοκάθαρση. Η Γνώση μέσα σας θα σας καθοδηγήσει να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέρη του εαυτού σας κατάλληλα και αρμονικά και θα σας οδηγήσει να αναπτύξει κάποια μέρη του εαυτού σας για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν θα σας καθοδηγήσει να καλλιεργήσετε όλα τα μέρη του εαυτού σας γιατί αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν θα σας ζητήσει να αναπτύξετε όλες τις ικανότητές σας σ’ ένα πολύ υψηλό λειτουργικό επίπεδο γιατί αυτό δεν είναι δυνατό. Όμως, θα σας κατευθύνει να αναπτύξετε κάποιες εγγενείς ικανότητες και κάποιες δεξιότητες που σχετίζονται με τον ειδικό σας σκοπό στον κόσμο αυτή την εποχή. Ακόμη κι αν οι προθέσεις σας είναι αγνές, εάν οι άλλοι ανακαλύψουν τις αναπτυσσόμενες ικανότητές σας, θα προσπαθήσουν να σας χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς. Μερικοί θα σας κάνουν ινδάλματα, κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας ακολουθήσουν, κάποιοι θα σας δοξάσουν, και εντούτοις κάποιοι άλλοι θα προσπαθήσουν να κλέψουν από σας. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας καταστρέψουν. Πολλοί θα σας κακολογήσουν. Αυτή η αλήθεια προκαλεί μεγάλο σοκ στον εξελισσόμενο μαθητή της Γνώσης που ανακαλύπτει απ’ την αρχή ότι η αναζήτησή του για Γνώση δεν επικροτείται από τους άλλους, ούτε καν από αυτούς που αγαπά ή εκτιμά. Αργότερα ανακαλύπτουν ότι η εξέλιξή τους αλλοιώνει τη γνώμη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς και οι άνθρωποι γύρω τους αρχίζουν να ενεργούν με πολύ παράξενους τρόπους. Σταδιακά, θ’ ανακαλύψουν ότι το δώρο τους, το οποίο τώρα αργά αναδύεται μέσα στην επίγνωσή τους, πρέπει να προστατευτεί και να διασφαλιστεί και να δοθεί με ειδικό τρόπο σε συγκεκριμένα άτομα σε ειδικές στιγμές. Αυτό απαιτεί τεράστιο αυτοέλεγχο, γιατί κάθε άτομο είναι επηρρεπές στη δύναμη και την εξουσία προκειμένου ν’ αντισταθμίσει την αίσθηση της ανασφάλειας της υλικής ζωής. Η φιλοδοξία κατοικεί μέσα σε κάθε άνθρωπο. Μέσα στον μαθητή της Γνώσης, πρέπει ν΄ανακαλύπτεται και να συλλαμβάνεται σε όλες τις εκφάνσεις της. Δεν πρέπει να εστιάσετε στη δύναμη αλλά στο πώς προσεγγίζετε τη δύναμη. Δεν πρέπει να επιδιώξετε να βρείτε τις ικανότητές σας, αλλά πρέπει να καλλιεργήσετε το πώς τις κατανοείτε. Όταν το επιτύχετε αυτό, και αυτό μπορεί πράγματι να πάρει πολύ χρόνο, τότε πράγματα μπορεί να σας δοθούν. Τότε αυτά θα καρποφορήσουν μέσα σας, και θα βρουν τους δικαιωματικούς τους παραλήπτες μέσα στον κύκλο των σχέσεών σας. Θα δώσετε σε κάποιους και δεν θα δώσετε σε κάποιους άλλους. Θα μιλήσετε σ’ αυτό το πρόσωπο αλλά όχι σ’ εκείνο το πρόσωπο. Θα δώσετε το δώρο σας κάπου και δεν θα το δώσετε κάπου αλλού. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι κατανοητή για τον ανυποψίαστο παρατηρητή ούτε καν για τον σκεπτόμενο παρατηρητή, γιατί εκείνοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα μόνο με βάση σ’ ένα σύνολο δεδομένων το οποίο οι ίδιοι δεν αμφισβήτησαν ούτε έζησαν βιωματικά ποτέ. Η Ζωτική Ενέργεια μέσα σας μπορεί να επιφέρει ένα πραγματικό υλικό αποτέλεσμα. Μπορεί να επηρεάσει και να μεταβάλλει το υλικό περιβάλλον. Στο νοητικό περιβάλλον, μπορεί να πάρει τη μορφή σκέψεων, δυνάμεων ενέργειας, πανίσχυρων και αυτοτροφοδοτούμενων ιδεών, και τα λοιπά. Είναι μία δύναμη. Η Ζωτική Ενέργεια δεν είναι ταυτόσημη με τη Γνώση, γιατί η Ζωτική Ενέργεια δεν έχει ευφυία. Είναι σαν τον πηλό – της δίνετε μορφή, της δίνετε σχήμα και τη χρησιμοποιείτε για συγκεκριμένους σκοπούς. Είναι λεπτοφυής, γι’ αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την αντιλαμβάνονται καν. Είναι διαπεραστική, γι΄αυτό είναι πολύ αποτελεσματική. Είναι παντού, γι’ αυτό μπορεί να τιθασευτεί και να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει μέσα σ’ όλα τα ζωντανά πλάσματα, γι’ αυτό η χρήση της είναι συμπαντική. Εάν καθοδηγηθείτε ν’ αναπτύξετε τη Ζωτική Ενέργεια μέσα σας, θα πρέπει να μάθετε ν’ ασκείτε μεγάλο αυτοέλεγχο.  Εάν η Γνώση δεν είναι οδηγός σας, σύμβουλός σας και ο αυτοέλεγχός σας, θα δημιουργήσετε δυσαρμονία, σύγχυση, απελπισία και αποτυχία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δύναμη του σύμπαντος για προσωπικούς σκοπούς και να προσδοκάτε ότι θα πετύχετε κάτι αληθινής αξίας και σημασίας. Αυτή είναι μία αλήθεια συμπαντική. Επηρεάζει όλα τα νοήμονα όντα παντού. Η δύναμη και η εξουσία, συνοδεύονται από μεγάλη ευθύνη και την ανάγκη αυτοελέγχου. Όταν αυτά ελλείπουν, η δύναμη είναι καταστροφική. Όταν αυτά είναι παρόντα, η δύναμη οδηγείται σε μία μεγαλύτερη και πιο ευεργετική προσπάθεια που μπορεί να έχει ένα μεγάλο και διαρκές αντίκτυπο όπου εφαρμοστεί. Εάν γίνετε ένας αληθινός μαθητής της Γνώσης, θ’ αρχίσετε επί συνεχούς βάσεως να αισθάνεστε πράγματα τα οποία σπανίως είχατε αισθανθεί μέχρι τώρα.  Θα μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία της ζωής σ’ ένα πιο λεπτοφυές επίπεδο καθώς προετοιμάζεστε στα Βήματα της Γνώσης. Εδώ θα χρειαστείτε αληθινή καθοδήγηση γιατί θα χρειαστείτε να αναγνωρίσετε και να ξεκαθαρίσετε τις φιλοδοξίες σας, και αυτές που σας είναι ήδη γνωστές και εκείνες που θα αναδυθούν καθώς εξελίσσεστε. Εδώ ο πειρασμός μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Εδώ δεν μπορείτε να διδάξετε οι ίδιοι τον εαυτό σας. Εδώ πρέπει να δεθείτε με τον δάσκαλό σας και να εμπιστευτείτε το δάσκαλό σας ότι θα σας καθοδηγήσει και θα σας προετοιμάσει, θα σας συγκρατήσει ή θα σας ωθήσει μπροστά. Η Ζωτική Ενέργεια είναι μία δύναμη και έχει μεγάλη επίδραση σ’ αυτούς που δεν γνωρίζουν. Το αντίστοιχό της στο νοητικό περιβάλλον είναι η δύναμη των προβεβλημένων σκεπτομορφών. Στο υλικό περιβάλλον, η Ζωτική Ενέργεια ασκεί μία πραγματική δύναμη που κινεί τα πράγματα και δημιουργεί αντίκτυπο και αντίδραση. Κάποιος μπορεί να σας ρίξει κάτω με τη Ζωτική Ενέργεια ακόμη κι αν στέκεται στην άλλη άκρη του δωματίου. Κάποιος μπορεί να σας εξασθενήσει σωματικά χρησιμοποιώντας τη Ζωτική Ενέργεια παρόλο που μπορεί να στέκεται στην άλλη άκρη του δρόμου. Η Ζωτική Ενέργεια δεν είναι τόσο αποτελεσματική στο υλικό περιβάλλον όσο στο νοητικό περιβάλλον, όπου οι σκέψεις μπορεί να οδηγηθούν προς ένα άτομο που βρίσκεται χιλιάδες ακόμη και εκατομμύρια μίλια μακριά και να έχουν επίδραση. Αυτό είναι αλήθεια γιατί στο νοητικό περιβάλλον δεν υπάρχει καμία αντίσταση πέρα από την αντίσταση των αντίθετων ιδεών. Στο υλικό περιβάλλον, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση, όπως η αντίσταση που συναντάτε από ένα κινούμενο αντικείμενο. Στο νοητικό περιβάλλον, δεν υπάρχει τίποτα που να επιδρά στην ταχύτητα μίας κινούμενης σκέψης εκτός από μία αντίθετη σκέψη. Και μία αντίθετη σκέψη πρέπει να γεννιέται από ένα νου που έχει επίγνωση του τι επιδρά πάνω του και μπορεί να ορθώσει μέσα του δύναμη στο νοητικό περιβάλλον για να αντισταθεί, να εμποδίσει ή να αποτρέψει την επιταχυνόμενη σκέψη από το να το προσεγγίσει. Αυτό το αποκαλούμε νοητική ανίχνευση. Είναι μία μεγάλη ικανότητα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ικανότητα εποικοδομητικά εάν δεν έχετε επιλεγεί και δεν έχετε προετοιμαστεί για πολύ μακρό διάστημα. Πρέπει να ξεκινήσετε να μαθαίνετε για τη Ζωτική Ενέργεια τώρα γιατί αντιπροσωπεύει μέρος αυτού που σας επηρεάζει ατομικά και αυτού που διαμορφώνει τον κόσμο σας. Γιατί είναι σημαντικό το πλαίσιο της πνευματικότητας; Γιατί αντιπροσωπεύει τον κόσμο στον οποίο ο Δημιουργός σας έστειλε. Εάν έχετε μία πραγματική κατανόηση του σκοπού σας και μία αληθινή εμπειρία της σημασίας του, θα δείτε ότι όλα ταιριάζουν μέσα σ’ αυτό το θεολογικό πλαίσιο λόγω της φύσης της προέλευσής σας και του πεπρωμένου σας – εκεί απ’ όπου έχετε έρθει και εκεί που θα πάτε. Ο κόσμος  που ζείτε είναι ένας τόπος όπου βρίσκεστε προσωρινά.Επομένως, εκεί απ’ όπου έχετε έρθει και εκεί όπου πάτε προσφέρουν το αληθινό νόημα της ύπαρξής σας εδώ. Η Ζωτική Ενέργεια είναι δύναμη που ελάχιστοι έχουν ανακαλύψει και ακόμα πιο λίγοι έχουν μάθει να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά.  Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιες περιστάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να την ελέγχουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη χρήση και τον έλεγχο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό, αλλά η ικανότητα ελέγχου του, επανακατεύθυνσής του και οδήγησής του αντιπροσωπεύει ένα μεγαλύτερο σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Χρησιμοποιούμε τη δύναμη του ήλιου για να μεγαλώσουμε τροφές, αλλά μπορούμε να τιθασσεύσουμε τη δύναμη του ήλιου; Μπορείτε να την ελέγξετε; Κανείς στην υλική ζωή δεν μπορεί να ελέγξει το μηχανισμό του σύμπαντος. Κανείς στην υλική ζωή δεν μπορεί να ελέγξει τον χρόνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο, αλλά δεν μπορείτε να τον ελέγξετε πλήρως. Οι ανόητοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν όρια, ότι όλα υπάρχουν για κείνους για να τ’ αποκτήσουν, να τα κατακτήσουν ή να τα λάβουν. Κανένα άτομο ή ομάδα ατόμων δεν μπορεί ν’ αποκτήσει έλεγχο του υλικού σύμπαντος γιατί όλοι υπάρχουν μέσα σε όρια. Μπορεί να σας φαίνεται ότι έχετε μεγάλη δύναμη και ικανότητα σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους.  Όμως, εάν το δείτε σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, έχετε σημαντικούς περιορισμούς. Η γνώση των περιορισμών σας αντιπροσωπεύει μία όψη της Σοφίας. Η γνώση του τι μπορείτε να αναπτύξετε και τι βρίσκεται πέρα από το εφικτό για σας αντιπροσωπεύουν μία όψη Σοφίας. Αυτά τα μαθαίνετε καθώς προχωράτε στο Δρόμο της Γνώσης γιατί εδώ αρχίζετε να διακρίνετε τις μεγαλύτερες δυνάμεις από τις μικρότερες δυνάμεις. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη Γνώση, το Γνωστικό Νου μέσα σας.  Δεν μπορείτε να τον κατευθύνετε για να σας δώσει αυτά που θέλετε. Δεν μπορείτε να τον εστιάσετε για να έχετε τα αποτελέσματα που εσείς θέλετε. Δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να επηρεάσετε άλλους. Γιατί; Γιατί είναι πιο δυνατή από σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέση μαζί της. Μπορείτε να την αξιώσετε και πάλι στην συνειδητότητά σας. Μπορείτε να μάθετε να επανασχετίζεστε μαζί της κάνοντας τα βήματα στη Γνώση, αλλά δεν μπορείτε να την ελέγξετε. Μπορείτε να ελέγξετε μόνο την δική σας έκφραση γι’ αυτήν. Και αυτό βρίσκεται μέσα στο φάσμα της δικής σας ευθύνης. Όμως, μη σκεφθείτε ούτε για μία στιγμή ότι αυτή είναι μία μικρή ευθύνη. Πηγή: ploumistos.com 


No comments:

Post a Comment